Pobierz program konferencji
÷ 09:00 Przybycie uczestników - rejestracja, logowanie
09:05 ÷  09:10 mgr KAMILA SYROKA
Rzecznik Prasowy WUMed, Moderator konferencji.

dr Waldemar DĘBSKI, prof. WUMed
REKTOR Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (WUMed).

Otwarcie Konferencji

SESJA I
Dług zdrowotny wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych. Szczególna rola profilaktyki i promocji zdrowia.
Moderator: dr n. o zdr. BEATA DANECKA, mgr KAMILA SYROKA

09:10 ÷  09:20  dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.

Kompetencje zdrowotne w kształceniu pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów medycznych.
09:20 ÷  09:40 dr n. o zdr. BEATA DANECKA
Adiunkt WUMed, Radca - Ministerstwo Zdrowia.

Dług w zdrowiu – wyzwanie, możliwości, formy spłaty czyli jak gdzie kiedy?
 
09:40 ÷  10:00 dr hab. n. o zdr. DOROTA KILAŃSKA , prof. UŁ
Prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Koordynowanej Opieki UMed., Dział Rozwoju Systemów  Ochrony Zdrowia UMed., Prezes Florencja Fundacja NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA CYFRYZACJI I ROZWOJU STANDARDÓW OPIEKI, członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;  poprzednio: dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów European Nursing Research Foundation (ENRF), członek Zarządu (Executive Commitee) Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wiceprzewodnicząca Rady ds. Nomenklatury SNOMED-CT. Członek Rady ds. Interoperacyjności Centrum e-Zdrowia.

Kompetencje pielęgniarek jako odpowiedź na dług zdrowotny, wyzwaniem XXI wieku.
10:00 ÷  10:20 mgr EWA PROKURAT
Położna, absolwentka Warszawskiej Szkoły Położnych i Akademii Medycznej w Lublinie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Zarządzania, w trakcie studiów podyplomowych Zarządzanie w Promocji Zdrowia i Profilaktyce Chorób – Uczelnia Łazarskiego. Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, terapeuta uroginekologiczny. Koordynator programów profilaktycznych w CMD Siedlce i CMJ Józefów. Audytor jakości badań cytologicznych Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce.

Profilaktyka nie jest idealna - ma dwie wady. Wada to wyzwanie a nie hamulec w działaniu.
10:20 ÷  10:35 dr ANDRZEJ GOLIMONT
Prezes Zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Adiunkt WUMed.

Problemy dostępności do świadczeń zdrowotnych czasie pandemii COVID-19.
10:35 ÷ 10:50 dr fizjoterapii MARCIN ROSIŃSKI
Adiunkt kierunku Fizjoterapia WUMed.

Wpływ długu zdrowotnego na dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego u pacjentów ortopedycznych.

Podsumowanie I Sesji Konferencji
dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA, dr n. o zdr. BEATA DANECKA

 

SESJA II
Pielęgniarki i położne w roli badacza - co nowego w tym obszarze? Nowa czy stara rola zawodowa?
Moderator: prof. dr hab.  IRENA WROŃSKA , dr hab. DOROTA KILAŃSKA prof. UŁ, mgr KAMILA SYROKA

11:10 ÷ 11:25 dr hab. n. o zdr. DOROTA KILAŃSKA, prof. UŁ

"Wyalienowani" naukowcy i czy jest miejsce na badania w pielęgniarstwie? 
11:25 ÷ 11:35 dr n. o zdr. BEATA DANECKA

Badania naukowe w pielęgniarstwie - Diagnoza.
11:35 ÷ 11:50 dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA

Dlaczego w pracy pielęgniarki i położnej są potrzebne badania naukowe?
11:50 ÷ 12:00 dr KRZYSTOF TOTA
Zastępca Dyrektora Instytutu Medycznego ds. Ratownictwa Medycznego WUMed.

Kompetencje Ratownika Medycznego na tle nowelizacji ustaw.
12:00 ÷ 12:15 dr hab. MARLENA PLEBAŃSKA, prof. UW
Prekursorka polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji.

STEAM & AI dwa kluczowe trendy w edukacji.
12:15 ÷ 12:30 mgr ANNA KOMOROWSKA
Mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i opieki medycznej, członek PTPA, WUMed.

Nowe standardy w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, w opiece domowej.
12:30 ÷ 12:45 dr hab. GRAŻYNA IWANOWICZ-PALUS, prof. UM
Profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Rozwoju Położnictwa WNoZ, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego, Członek KRASzPiP, ekspert PKA.

Kierunki rozwoju zawodowego położnych.

Podsumowanie II Sesji Konferencji
prof. dr hab. IRENA WROŃSKA, dr hab. DOROTA KILAŃSKA prof. UŁ

 

SESJA III
Profesjonalizm w wybranych zawodach medycznych.
Moderator: dr hab. prof.  JOANNA JASIŃSKA,  mgr KAMILA SYROKA

12:45 ÷ 13:00 dr n. o zdr.  IZABELA KAPTACZ
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Opieka paliatywna w kontekście wyzwań i oczekiwań społecznych.
13:00 ÷ 13:15 prof. dr hab. ARTUR JÓŹWIK, dr IWONA STANISŁAWSKA, dr MAGDALENA KOSZARSKA, mgr IGA BARTEL, mgr KAMIL WYSOCKI 
Instytut Genetyki i Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, WUMed.

Laktoza nieznana twarz.
13:15 ÷ 13:30 dr MAGDALENA KOSZARSKA
Instytut Genetyki i Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

Efekt suplementacji nanocząsteczkami NPO2 i NPO3.
13:30 ÷ 13:40 dr KRYSTYNA SELIGA
Dyrektor Instytutu Medycznego WUMed.

"Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat" - Stanisława Leszczyńska  położna z  Auschwitz-Birkenau.
13:40 ÷ 13:50 dr n. med. MONIKA PRZESTRZELSKA, prof. UMW
Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Sy
mulacja medyczna w kształceniu i praktyce zawodowej położnej.
13:50 ÷ 14:00 dr JOANNA SKUBIS-ZEGADŁO
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Dietetyki WUMed.

Perspektywy wykorzystania propolisu w medycynie.
14:00 ÷ 14:10 p. BOŻENA CZAJKA, p. AGNIESZKA SKARŻYCKA
Studentki pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo WUMed, Koło Naukowe ETYKI Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa WUMed.

Promocja zdrowia w chorobach cywilizacyjnych: choroby nowotworowe.
14:10 ÷ 14:20 p. BOŻENA LISIŃSKA-BAJER, p. MONIKA BURZYŃSKA-STYCZEŃ
Studentki pierwszego roku studiów magisterskich na  kierunku Pielęgniarstwo WUMed.

Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole.

Podsumowanie III Sesji Konferencji
dr n. o zdr. BEATA DANECKA, mgr KAMILA SYROKA

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI - ZDEFINIOWANIE WNIOSKÓW
prof. dr hab. IRENA WROŃSKA, dr hab. DOROTA KILAŃSKA prof. UŁ,
dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA,  dr n. o zdr. BEATA DANECKA

 

ZAKOŃCZENIE i PODZIĘKOWANIA
mgr KAMILA SYROKA

Pobierz program konferencji

instytucje współpracujące
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót