Lista prelegentów według kolejności wystąpień (patrz AGENDA):

 • dr WALDEMAR DĘBSKI, prof. WUMed
  REKTOR Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (WUMed).
 • dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA 
  Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed.
 • mgr KAMILA SYROKA
  PR manager, Rzecznik Prasowy Warszawska Uczelnia Medyczna.
 • prof. dr hab. n. med. WOJCIECH MARCZYŃSKI
  Były prezes Zarządu Głównego oraz były Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek założyciel Towarzystwa Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI). Członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych. Członek Rad Naukowych w Warszawie: Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Reumatologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Profesor Warszawskiej Uczelni Medycznej.
 • prof. dr hab. n. med. IZABELLA UCHMANOWICZ
  Profesorka, nauczyciel akademicki, pielęgniarka oraz specjalistka pielęgniarstwa kardiologicznego,, geriatrycznego, zachowawczego i epidemiologicznego. Kieruje Katedrą Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Delegatka Ministerstwa Zdrowia do współpracy z Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Jako pierwsza w historii pielęgniarka i kobieta, weszła w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - wybrana na XXVII Międzynarodowym  Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka i współautorka licznych prac naukowych oraz programów kształcenia dla pielęgniarek kardiologicznych w Europie.
 • dr ANDRZEJ GOLIMONT
  Prezes Zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie,
  Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna.
 • mgr ANNA DUDZIŃSKA
  Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 • dr n. med. MONIKA SZKULTECKA-DĘBEK
  Wiceprezes Fundacji Instytut Qualitas Vitae.
 • dr n. o zdr. MONIKA PRZESTRZELSKA
  Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
  Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego.
 • mgr EWELINA CZELEŃ
  Asystent Warszawskiej Uczelni Medycznej. Konsultant Województwa Lubuskiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego.
 • dr n. o zdr. Beata Danecka-Xiężopolska
  Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia Filia w Otwocku.
 • dr n. o zdr. PAWEŁ WITT
  Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa.
 • dr hab. MARLENA PLEBAŃSKA, prof. UW
  Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji.
 • dr n o zdr. GRETA KANOWNIK
  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Warszawskiego Szpitala Południowego.
 • dr n. med. ANDRZEJ KRUPA
 • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 • mgr KATARZYNA BARNA
  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 • prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ KOCHAŃSKI
  Specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej. W latach 2019-2021  był konsultantem krajowym w dziedzinie genetyki klinicznej. Specjalizuje się w genetycznie uwarunkowanych chorobach układu nerwowego, Profesor Warszawskiej Uczelni Medycznej.
 • mgr MARIA RABIEJ
  Magister położnictwa, wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 • dr hab. n. o zdr. Małgorzata Stefaniak
  Położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położnicze dla położnych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • dr n. med. Barbara Mazurkiewicz
  Położna, Vice Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • dr hab. prof. AGATA MESJASZ-LECH
  Kierownik dyscypliny naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • prof. dr hab. IRENA MACHAJ
  Pełnomocnik Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 • dr JAROSŁAW SOZAŃSKI
  doktor prawna, b. radca ministra spraw zagranicznych, uczestnik procesu negocjacyjnego, nauczyciel akademicki, autor licznych przedmiotowych publikacji, wieloletni adiunkt Warszawskiej Uczelni Medycznej.
 • dr fizjoterapii KRZYSZTOF GRAFF
  Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Fizjoterapii Warszawskiej Uczelni Medycznej.
 • dr n. med. MAGDALENA NEHRING-GUGULSKA
  Lekarka, pierwszy polski Międzynarodowym Certyfikowanym Konsultant Laktacyjny IBCLC, dyrektorka Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet.
 • mgr ŁUKASZ MALCZYK
  Prezes Polskiej Unii Przedsiębiorców.
 • dr n. o zdr. BEATA WIECZOREK-WÓJCIK
  Dyrektor do Spraw Pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa oraz zarządzania podmiotami leczniczymi, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdański Uniwersytet Medyczny.
 • mgr zdrowia publicznego MAGDALENA KĘPNIAK
  Studentka III roku studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo Warszawskiej Uczelni Medycznej.

instytucje współpracujące
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Ks. Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2024 - WUMed
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót