Agenda II Konferencji Medycznej WUMed

Szczegółowy program II Konferencji Medycznej WUMed nt.:
MISJA I PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 
Pobierz program konferencji

÷ 09:00

Przybycie uczestników - rejestracja, logowanie

09:05 ÷ 09:15

Pan dr Waldemar DĘBSKI, prof. WUMed
REKTOR Warszawskiej Uczelni Medycznej

Otwarcie Konferencji

I BLOK KONFERENCJI
Misja a Profesja
Moderator: dr n. o zdr. Beata Cholewka, mgr Barbara Kaliwoda, mgr Kamila Syroka

09:15 ÷ 09:30

Pani dr hab Joanna Jasińska, prof. WUMed
Prorektor ds. Dydaktycznych i Rozwoju Warszawska Uczelnia Medyczna

Misja w pielęgniarstwie i położnictwie – różne perspektywy zawodu.

09:30 ÷ 09:45

Pani dr n. o zdr. Beata Cholewka
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, Radca Ministra Zdrowia

Pielęgniarstwo - bardziej misja czy profesja?

9:45 ÷ 10:00

Pani dr Krystyna Seliga
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna,
Koordynator kierunku Pielęgniarstwo Koordynator Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WUMed

Historyczne uwarunkowania misji w pielęgniarstwie i położnictwie. Rola symboli zawodowych.

10:00 ÷ 10:15

Pani dr Krystyna Seliga, Pani dr Ewa Ćwik
Adiunkci Warszawska Uczelnia Medyczna

Profesjonalizm misją zawodu pielęgniarki i położnej

10:15 ÷ 10:30

Ojciec dr teologii dogmatycznej Krzysztof Wendlik
Ojciec Przeor Klasztoru Paulinów w Warszawie

Profesjonalizacja zawodu pielęgniarki przejawem troski o zdrowie i życie pacjenta w ujęciu bł. Hanny Chrzanowskiej.

10:30 ÷ 10:45

Pani mgr Barbara Kaliwoda
Pielęgniarka, socjolog. Członek Komisji Pielęgniarek Zarządzających WOIPiP, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna

Kompetencje kulturowe w pielęgniarstwie. Teoria pielęgniarstwa transkulturowego M. Leininger – opieka uwarunkowana kulturowo.

10:45 ÷ 11:00

Pan mgr Marcin Sośniak
Naczelnik Wydziału w Zespole Równego Traktowania Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pani mgr Joanna Subko
Członkini Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Migracje do Polski - globalne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia /codzienność dla personelu medycznego (z prawniczego punktu widzenia).

Podsumowanie I Modułu Konferencji - dr n. o zdr. Beata Cholewka, mgr Barbara Kaliwoda, mgr Kamila Syroka

II BLOK KONFERENCJI
Profesjonalizm misji - różne oblicza zawodu pielęgniarki i położnej
Moderator: dr hab. Joanna Jasińska, mgr Kamila Syroka

11:15 ÷ 11:30

Pan dr n. o zdr. Paweł Witt
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniczny Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w dobie pandemii – gdzie jesteśmy a gdzie moglibyśmy być?

11:30 ÷ 11:50

Pani dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska, prof. UMed
Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Fundacji Florencja na rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji, Ekspert Banku Światowego w POZ PLUS, Ekspert KE TAIEX w misjach dotyczących przywództwa w pielęgniarstwie oraz kształcenia przed dyplomowego pielęgniarek w Albanii, Armenii, WHO w Mołdawii były dyrektor EFN , członek Rady Dyrektorów European Nursing Research Foundation (ENRF), członek Zarządu (Executive Commitee) Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), była prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rady ds. Nomenklatury SNOMED

Jak zrównoważyć pielęgniarstwo?

11:50÷ 12:05

Pani Prof. dr hab. Mariola Głowacka
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Zapotrzebowanie społeczne na nowe kompetencje pielęgniarek.

12:05 ÷ 12:20

Pani dr hab Joanna Jasińska, prof. WUMed
Prorektor ds. Dydaktycznych i Rozwoju Warszawska Uczelnia Medyczna

Pielęgniarka i położna nauczycielka akademicka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 - wyzwania kształcenia praktycznego.

Podsumowanie II Bloku Konferencji - dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed, mgr Kamila Syroka

III BLOK KONFERENCJI
Misja i profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie i położnictwie - faktyczne działanie
Moderator: dr n. o zdr. Beata Cholewka, mgr Kamila Syroka

12:50 ÷ 13:05

Pani mgr Anna Kaczmarczyk
Pielęgniarka w stopniu porucznika, laureatka Nagrody Florence Nightingale. Uczestniczka Misji ONZ w ramach Kontyngentu Wojskowego

A może Misja Pielęgniarstwo.

13:05 ÷ 13:20

Pan dr inż. Andrzej Góralski
Adiunkt, Koordynator Kierunku Informatyka Warszawskiej Uczelni Medycznej

e- Zdrowie to też technologie informatyczne w pielęgniarstwie i położnictwie.

13:20 ÷ 13:35

Pani mgr Krystyna Reperowska
Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna, Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Rola i znaczenie standardów w opiece nad pacjentami w pracy pielęgniarki.

13:35 ÷ 13:50

Pani mgr Katarzyna Barna
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

Praca pielęgniarek i położnych w szpitalu jednoimiennym w czasie pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

13:50 ÷ 14:05

Pan Krzysztof Wołyniec i Pani Anna Kiszka
Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiej Uczelni Medycznej

Będę pielęgniarką, będę pielęgniarzem – uczę się i pracuję w czasie pandemii.

14:05 ÷ 14:20

Pani mgr Ewelina Czeleń
Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego na terenie województwa lubuskiego, Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii

Potrzeba wsparcia psychologicznego pacjentów wyzwaniem dla pielęgniarek onkologicznych w czasie pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Podsumowanie III Bloku Konferencji - dr n. o zdr. Beata Cholewka, mgr Kamila Syroka

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Zdefiniowanie wniosków
Wystąpienia: Pani dr hab. Joanna Jasińska i Pani dr n. o zdr. Beata Cholewka

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI, PODZIĘKOWANIA

Pobierz program konferencji

instytucje współpracujące
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót