Nigdy nie można zapomnieć o pacjencie

Rozmowa z dr nauk o zdrowiu Beatą Cholewką, adiunktem Warszawskiej Uczelni Medycznej, Radcą Ministra Zdrowia.

Pani Doktor, podczas II ogólnopolskiej Konferencji WUMed, „Misja i profesjonalizacja w zawodzie pielęgniarki i położnej”, swoje wystąpienie zatytułowała Pani Pielęgniarstwo - bardziej misja czy profesja? Czy da się to rozstrzygnąć?

Tytuł konferencji był faktycznie próbą zderzenia znaczenia tych dwóch terminów i wskazania czy, w przypadku tego zawodu mamy do czynienia, myśląc o współczesnym pielęgniarstwie bardziej z misją, czy zawód ten wymaga doskonale przygotowanej do jego wykonywania osoby.

 

Poddając weryfikacji tę tezę i analizując zmianę tego właśnie znaczenia oraz wykorzystując wszystkie elementy, które wpływały na rozwój tej profesji na przestrzeni wielu lat, dochodzimy do wniosku, że  wszystko co ukształtowało pielęgniarstwo to właśnie to, co skupiało się wokół misji, która jest swoistego rodzaju centrum i nic nie zmienia tego przez wiele lat. Do tego właśnie centrum kolejno dołączane były i są obszary takie jak wszystko co charakteryzuje zawód: profesjonalizm, odpowiedzialność, samodzielność, aż wreszcie doszliśmy do etapu profesji, czyli takiego w którym doskonale współistnieją wszystkie te obszary i decydują o profesjonalizacji tego zawodu.

Dzisiaj pielęgniarka to dobrze wykształcony na wyższym poziomie specjalista, partner lekarza a nie jego bierny wykonawca zleceń, samodzielny doskonale przygotowany do sprawowania opieki nad pacjentem. Dzisiejsza pielęgniarka posiada szereg kompetencji, których wiele lat temu nie posiadała, a wręcz były one zarezerwowane tylko dla lekarza. Kompetencjami współczesnego profesjonalisty pielęgniarstwa są np. te związane z ordynacją lekarską czyli wypisywanie recept. Do zakresu działania weszły też porady, których za chwilę będzie mogła pielęgniarka udzielać na równi z lekarzem. Aktualnie trwa wycena przez AOTM. Dlatego w pewnych obszarach to rewolucja. Pielęgniarki coraz częściej prowadzą indywidualne praktyki, są właścicielami podmiotów leczniczych, doskonale kierują zespołami w systemie ochrony zdrowia. Samodzielnie sprawują pieczę nad pacjentami w różnych zakresach świadczeń. Bez ich kompetentnego udziału nie byłoby możliwe sprawowanie opieki nad pacjentami w wielu dziedzinach medycyny.

W trakcie konferencji poruszaliśmy tak ważny i bardzo specjalistyczny obszar jakim jest anestezjologia i intensywna opieka medyczna.

W tej dziedzinie profesjonalizacja jest  bardzo widoczna. Ale oczywiście nie jest to jedyny obszar, w którym można to doskonale wykazać.  Pojawia się pytanie, czy właśnie ta postępująca profesjonalizacja zawodu nie powoduje zagubienia jej misji,  wyparcia jej. Otóż w trakcie dyskusji i prezentacji pojawił się wniosek, który wskazuje, że im więcej tej profesjonalizacji tym bardziej potrzebna jest właśnie misja. Że zachodzi w tym przypadku zjawisko wprost proporcjonalne a nie odwrotnie proporcjonalne dla tych zjawisk. To uspokaja. Gdyż o to chodzi w tym zawodzie. Misji nie może być pozbawiony nigdy i z żadnego powodu. Zawsze muszą być to ludzie którzy posiadają w sobie cechy pozwalające poświęcić się drugiemu człowiekowi, właśnie w szczególnych sytuacjach jak choroba, umieranie, śmierć ale też i narodziny.
W trakcie konferencji padło nawet takie zdanie, żeby jeśli ktoś nie czuje w sobie tej właśnie misji ....nie powinien starać się zdobyć tego zawodu.

W którą stronę zmierza współczesne pielęgniarstwo i położnictwo? Jakie stoją przed nim wyzwania?

Współczesne pielęgniarstwo obrało kierunek doskonalenia. To obowiązek nauki w trakcie całego życia zawodowego. To wciąż nowe kompetencje, które muszą nadążać za rozwojem medycyny oraz pojawiającymi się zagrożeniami dzisiejszego współczesnego świata jak pokazuje obecna pandemia Covid 19- problem o charakterze globalnym światowym. Stała się ona próbą dla pielęgniarstwa. Właśnie tego, co jest w nim misją, ale też jego profesjonalizacji, tego jak pielęgniarki poradziły sobie z tym zagrożeniem chroniąc siebie i swoich pacjentów ale też ich pielęgnując i opiekując się nimi.  Można powiedzieć, że zawód ten musiał poradzić sobie ze skutkami globalizacji. Ale nigdy nie może zapomnieć o pacjencie - jego potrzebach , problemach, nawet w sytuacji silnego zagrożenia dla siebie. To właśnie jest współczesna misja tego zawodu. I  może jest ona trochę podobna do tej historycznej, o której staramy się pamiętać i przypominać rokrocznie w maju z powodu święta pielęgniarek w dniu urodzin prekursorki Florencji Nightingale. Współcześnie znaczy to samo - poświęcenie drugiej osobie w ramach wykonywanego zawodu. Musimy o tym pamiętać. To główny wniosek naszej konferencji. O tym nigdy współczesne i bardzo profesjonalne pielęgniarstwo nie może zapominać. Na straży tego wszystkiego stoją takie narzędzia jak etyka, odpowiedzialność, morale, prawda, zasady itd. a odpowiedzią na to wszystko jest zaufanie publiczne i wysoka pozycja zawodu w tym rankingu. Czyli znowu wzajemna zależność.

Pani Doktor, wciąż brakuje nam nowych kadr pielęgniarskich. Mimo zapełnionych wydziałów Pielęgniarstwa i Położnictwa - pielęgniarek i położnych mamy w systemie ochrony zdrowia, za mało. Czym zachęciłaby Pani nowe pokolenia, do podjęcia nauki, niełatwej przecież i wykonywania wymagającego zawodu pielęgniarki i/lub położnej?

Zawody medyczne z roku na rok zyskują zaufanie społeczne i prestiż. Pielęgniarka i położna są, coraz bardziej równoprawnymi członkami zespołów terapeutycznych. Powoli ale konsekwentnie rozszerzane są kompetencje zawodowe, możliwość samodzielnego działania. Pielęgniarka to nie pomoc medyczna tylko medyk. Ale aby móc to robić trzeba mieć jednak poczucie ważnej misji w swoim życiu. To nie wyłącznie chęć bycia profesjonalistą w jakiejś dziedzinie ale to coś jeszcze ...gdzieś w centrum tych naszych oczekiwań wobec tego, co daje ale i wymaga ten zawód. Tak odebrałam relacje naszych studentów, którzy również przytaczali własne świadectwa dokonanych wyborów, często już w dojrzałym życiu, mając jakiś inny zawód a jednak szukając czegoś ....jeszcze dla swojego spełnienia.


instytucje współpracujące
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Ks. Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2024 - WUMed
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót