Prelegenci II Konferencji Medycznej WUMed

Lista prelegentów według kolejności wystąpień (patrz AGENDA):

 
 • dr Waldemar DĘBSKI, prof. WUMed
  REKTOR Warszawskiej Uczelni Medycznej
 • dr hab Joanna Jasińska, prof. WUMed
  Prorektor ds. Dydaktycznych i Rozwoju Warszawska Uczelnia Medyczna
 • dr n. o zdr. Beata Cholewka
  Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, Radca Ministra Zdrowia
 • dr Krystyna Seliga
  Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna,
  Koordynator kierunku Pielęgniarstwo Koordynator Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WUMed
 • dr Ewa Ćwik
  Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna
 • Ojciec dr teologii dogmatycznej Krzysztof Wendlik
  Ojciec Przeor Klasztoru Paulinów w Warszawie
 • Pani mgr Barbara Kaliwoda 
  Pielęgniarka, socjolog. Członek Komisji Pielęgniarek Zarządzających WOIPiP, Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna 
 • mgr Marcin Sośniak
  Naczelnik Wydziału w Zespole Równego Traktowania Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • mgr Joanna Subko
  Członkini Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • dr n. o zdr. Paweł Witt
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniczny Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej
 • dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska, prof. UMed
  Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Fundacji Florencja na rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji, Ekspert Banku Światowego w POZ PLUS, Ekspert KE TAIEX w misjach dotyczących przywództwa w pielęgniarstwie oraz kształcenia przed dyplomowego pielęgniarek w Albanii, Armenii, WHO w Mołdawii były dyrektor EFN , członek Rady Dyrektorów European Nursing Research Foundation (ENRF), członek Zarządu (Executive Commitee) Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), była prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rady ds. Nomenklatury SNOMED
 • prof. dr hab. Mariola Głowacka
  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • mgr Anna Kaczmarczyk
  Pielęgniarka w stopniu porucznika, laureatka Nagrody Florence Nightingale. Uczestniczka Misji ONZ w ramach Kontyngentu Wojskowego
 • dr inż. Andrzej Góralski
  Adiunkt, Koordynator Kierunku Informatyka Warszawskiej Uczelni Medycznej
 • mgr Krystyna Reperowska
  Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna, Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
 • mgr Katarzyna Barna
  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Krzysztof Wołyniec
  Student pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiej Uczelni Medycznej
 • Anna Kiszka
  Studentka pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiej Uczelni Medycznej
 • mgr Ewelina Czeleń
  Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego na terenie województwa lubuskiego, Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii

instytucje współpracujące
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót