Agenda III Konferencji Medycznej WUMed

Szczególowy program Konferencji Pielęgniarstwo i położnictwo w dobie wyzwań globalnych i aktualnych potrzeb zdrowotnych - próba diagnozy i rekomendacje.

 
Pobierz program konferencji

÷ 09:00

Przybycie uczestników - rejestracja, logowanie

09:05 ÷ 09:10

dr Waldemar DĘBSKI, prof. WUMed
REKTOR Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

Otwarcie Konferencji

I BLOK KONFERENCJI
Strategia dla Pielęgniarstwa i Położnictwa, spojrzenie z perspektywy krajowej i globalnej
Moderator dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed, dr n. o zdr. Beata Cholewka, mgr Kamila Syroka

09:10 ÷ 09:20

dr hab. JOANNA JASIŃSKA, prof. WUMed
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawska Uczelnia Medyczna

Kształcenie kadr medycznych w szczególności pielęgniarek i położnych w trakcie pandemii - problematyka zmieniających się priorytetów i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa a jakość kształcenia. Doświadczenia własne kształcenia w okresie pandemii.

09:20 ÷ 09:40

dr n. o zdr. BEATA CHOLEWKA
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, Radca Ministerstwo Zdrowia

Nowa generacja liderów jako odpowiedź na racjonowaną opiekę pielęgniarską i położniczą jak kształcić pielęgniarki położne?

9:40 ÷ 09:55

dr n. przyr. ANDRZEJ KAZIMIERZ MĄDRALA

Wiceprezydent Pracodawców RP, Przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, Założyciel i Współwłaściciel  Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., Prezes Zarządu Centrum, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

dr n. o zdr. MONIKA TOMASZEWSKA
EMBA Dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji Medycznych,  Pion Medyczny, p.o. Dyrektora Działu Nadzoru Klinicznego i Profilaktyki  Koordynacja Opieki Szpitalnej  Emergency LUX MED Sp. z o.o.

Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków medycznych, potrzeby w kontekście zmieniających się priorytetów w medycynie przyszłe kompetencje i kwalifikacje jak je kształtować i zapewnić?

09:55 ÷ 10:10

dr n. o zdr. PAWEŁ WITT
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa

Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

10:10 ÷ 10:25

dr n. o zdr. DOROTA KILAŃSKA, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Zakład Koordynowanej Opieki UMed., Dział Rozwoju Systemów  Ochrony Zdrowia UMed., Prezes Florencja Fundacja NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA CYFRYZACJI I ROZWOJU STANDARDÓW OPIEKI, członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; poprzednio: dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów European Nursing Research Foundation (ENRF), członek Zarządu (Executive Commitee) Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wiceprzewodnicząca Rady ds. Nomenklatury SNOMED-CT

Przywództwo i mentoring Strategia Europejska, wytyczne i kierunki niezbędnych zmian dla Polski »Building better together: Roadmap to guide implementation of the Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery in the WHO European Region (2021)«

10:25 ÷ 10:40

dr BEATA WIECZOREK - WÓJCIK
Dyrektor do Spraw Pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa oraz zarzadzania podmiotami leczniczymi - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdański Uniwersytet Medyczny.

Niedostarczona opieka w badaniach naukowych w Polsce.

10:40 ÷ 10:55

mgr LEOKADIA JĘDRZEJEWSKA
(była) Konsultant Krajowa w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego, wielu kadencji, autorka publikacji, standardów w edukacji przedporodowej oraz poradników,  wykładowca i prelegent.

Praktyka w położnictwie, bezpieczeństwo wykonywania zawodu w czasach pandemii. Wyzwania współczesnej praktyki.

Podsumowanie I Modułu Konferencji - dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed, dr n. o zdr. Beata Cholewka

II BLOK KONFERENCJI
Nowe technologie medyczne, miejsce współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa
Moderator - dr n. o zdr. Beata Cholewka, dr n. o zdr. Paweł Witt, mgr Kamila Syroka

11:15 ÷ 11:30

dr n. o zdr. DOROTA KILAŃSKA, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Zakład Koordynowanej Opieki UMed., Dział Rozwoju Systemów  Ochrony Zdrowia UMed., Prezes Florencja Fundacja NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA CYFRYZACJI I ROZWOJU STANDARDÓW OPIEKI, członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; poprzednio: dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów European Nursing Research Foundation (ENRF), członek Zarządu (Executive Commitee) Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wiceprzewodnicząca Rady ds. Nomenklatury SNOMED-CT

Cyfryzacja w ochronie zdrowia – zasada ruchu  jednokierunkowego.

11:30 ÷ 11:45

dr n. o zdr. Beata Cholewka
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, Radca Ministra Zdrowia

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia.

11:45 ÷ 12:00

dr hab. AGATA MESJASZ–LECH, prof. Politechniki Częstochowskiej
Kierownik dyscypliny naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Statystyka dla medycyny.

11:12 ÷ 12:15

mgr ANNA KOZIARSKA
St. Specjalista do spraw Edukacji i Diabetologii Medtronic Poland

Rola pielęgniarki w zastosowaniu nowoczesnych systemów monitorowania cukrzycy, kompetencje pielęgniarki, edukacja pacjenta.

12.15 ÷ 12.25

dr inż. PAWEŁ WRZOSEK
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna

Metrologia i jej zastosowanie w naukach o zdrowiu.

12.25 ÷ 12.35

dr inż. ANDRZEJ GÓRALSKI
Adiunkt, Warszawska Uczelnia Medyczna

Informatyka dla e-Zdrowia.

Podsumowanie II Modułu Konferencji - dr n. o zdr. Beata Cholewka, dr n. o zdr. Paweł Witt

III BLOK KONFERENCJI
Pielęgniarstwo i położnictwo jako dziedziny interdyscyplinarne.
Moderator - dr n. o zdr. Beata Cholewka, mgr Krystyna Sseliga, mgr Kamila Syroka

12:45 ÷ 13:00

dr KRYSTYNA SELIGA
Adiunkt, Warszawska Uczelnia Medyczna, Koordynator kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo, Koordynator Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WUMed

Nowoczesne pielęgniarstwo trudna droga przez tradycję do samodzielności.

13:00 ÷ 13:15

mgr ANNA DUDZIŃSKA
Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarstwo i położnictwo jako zawody zaufania publicznego. Co się zmieniło? 

13:15 ÷ 13:30

dr n. o zdr. PAWEŁ WITT
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa

Czy personel pielęgniarski jest przygotowany na śmierć pacjenta?

13:30 ÷ 13:45

mgr KATARZYNA KOWALSKA
Prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Niezbędne elementy systemu pielęgniarstwa i położnictwa  ,,w oczach" Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

13:45 ÷ 14:00

mgr BARBARA KALIWODA
Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna

Stereotypy i uprzedzenia wobec osób odmiennych kulturowo.

14:00 ÷ 14:15

mgr EWELINA CZELEŃ
Nauczyciel akademicki Warszawska Uczelnia Medyczna Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego na terenie województwa lubuskiego, Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii.

Leczenie celowane (personalizowane) pacjentów onkologicznych wyzwaniem dla pielęgniarstwa.

14:15 ÷ 14:30

mgr ANNA KOMOROWSKA
Nauczyciel akademicki, Warszawska Uczelnia Medyczna Pielęgniarka w Samodzielnym  Publicznym Szpitalu Klinicznym im. W. Orłowskiego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół stresu pourazowego u pacjentów OIT leczonych z powodu COVID 19.

14:30 ÷ 14:40

ANNA ZAŁĘSKA, AIDA  MIESZKOWSKA, NATALIA ŻUKOWSKA
Studentki pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Warszawskiej Uczelni Medycznej, Koło Naukowe ETYKI Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa WUMed

Zajęcia praktyczne w Sali porodowej w opinii studentów kierunku położnictwo w czasie pandemii.

14:40 ÷ 14:50

ALEKSANDRA KORYCKA – KONDRACIUK,  KLAUDIA ZIĘTEK, ANGELIKA HRYNIEWSKA
Studentki pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Warszawskiej Uczelni Medycznej, Koło Naukowe ETYKI Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa WUMed

Zajęcia praktyczne w Oddziale położnictwa w opinii studentów kierunku położnictwo w czasie pandemii.

14:50 ÷ 15:00

PAWEŁ TARAS
Student pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo Warszawskiej Uczelni Medycznej, Autor cyklu na kanale YoyTube – „Wszystkie Przeczytane Wieczory”- rozważania na temat zła , śmierci, moralności i etyki.

Empatia a studia na kierunku pielęgniarstwo. Próba odpowiedzi na pytanie co przekazują nam: studentom pielęgniarstwa uczelni przy ul. Bobrowieckiej - Filozofowie?

Podsumowanie III Modułu Konferencji - dr n. o zdr. Beata Cholewka, mgr Barbara Kaliwoda, mgr Kamila Syroka

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Zdefiniowanie wniosków
Wystąpienia dr hab. Joanna Jasińska, dr n. o zdr. Beata Cholewka, dr n. o zdr. Paweł Witt

ZAKOŃCZENIE i PODZIĘKOWANIA

Pobierz program konferencji

instytucje współpracujące
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Ks. Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2024 - WUMed
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót